REJSEBETINGELSER

Køb af rejse
Bestilling kan ske ved henvendelse til Bornholm – med fly  via hjemmeside eller hos samarbejdspartnere. Bestilling er bindende, når depositum er betalt. Er afrejsen mindre end 60 dage fra bestillingsdato, skal hele rejsens pris betales med det samme.
I øvrige tilfælde gælder nedenstående regler.

Depositum
Betales senest 6 dage efter rejsen er bestilt.
kr. 1.500 pr. person

Bankoverførsel som fremgår af rejsedokumentet.

Restbeløb

Skal være indbetalt senest 60 dage inden afrejsedato.

Bankoverførsel eller mobilpay som fremgår af rejsedokumentet.

Inkluderet i rejsens pris
Prisen, dens indhold og eventuelle tillæg er anført under den enkelte rejse. Alle priser er pr. person og er baseret på at 2 personer deler et dobbeltværelse.

Aflysning fra vor side
Vi forbeholder os ret til at aflyse en rejse, såfremt tvingende omstændigheder (efter vores skøn) gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldinger. Ved en eventuel aflysning får deltagerne besked senest 14 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af hele det indbetalte beløb.

Hoteller
Vi samarbejder med flere overnatningssteder, hovedsagligt 3- og 4-stjernede. Overnatningsstederne er beskrevet under de enkelte arrangementer. På nogle overnatningssteder kan værelserne være forskelligt udstyret og af forskellig størrelse, ligesom der kan være forskel i beliggenhed.
De fotos, der vises i vores programmer eller på hjemmesiden, skal kun ses som eksempler og er ikke udtryk for, at alle værelser ser ud som det viste. Enkeltværelser er ofte mindre og ikke altid udstyret på samme måde som dobbeltværelser.
Vi forbeholder os ret til at skifte hotel til et andet med mindst samme standard.

Sygesikringsbevis og forsikring
Man er selv ansvarlig for at have gyldig sygerejseforsikring. Alle rejsedeltagere skal være i besiddelse af det gule sygesikringsbevis som er gældende i Danmark. Udenlandske gæster skal på forlangende kunne fremvise gyldig sygeforsikring.

Vi anbefaler, at man tegner en afbestillingsforsikring ved sit eget forsikringsselskab eller vores samarbejdspartner Europæiske Rejseforsikring via dette link

 https://www.europaeiske.dk/privat/afbestillingsforsikring/?AgentID=7014073

Det påhviler den enkelte rejsedeltager selv at tegne afbestillingsforsikring.

Udeblivelse, manglende og rejsedokumenter.
Udeblivelse ved afrejse, manglende rejsedokumenter mv. kan medføre, at du ikke kan deltage på rejsen. Der ydes ikke refusion af det indbetalte beløb i disse tilfælde.

Reklamationer
Eventuelle klager skal fremsættes omgående overfor rejselederen / turlederen. Der modtages ikke klager over uensartede værelser. Såfremt et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen genfremsættes hurtigst muligt og senest 14 dage efter hjemkomst til Bornholm – med fly.
Er du ikke tilfreds med vores behandling eller afgørelse af klagen, kan du anke sagen til Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, Tlf: 45 46 11 00

Rejsegarantifond
Vi er medlem af Rejsegarantifonden, medlemsnummer 2810. Vi opfylder dermed alle gældende krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi.

Forbehold
Ret til ændringer til rejseruter, transportform, overnatningssted, program, datoer, priser mv. forbeholdes, såfremt der måtte være forhold, som nødvendiggør dette.
Bornholm – med fly. kan ikke drages til ansvar for forsinkelser som følge af forhold, Bornholm – med fly.  er uden indflydelse på, herunder flyforsinkelser , vejrlig mv.
Bornholm – med fly. kan ligeledes ikke drages til ansvar for force majeure. Eventuelle opståede merudgifter i sådanne tilfælde påhviler rejsedeltagerne.
Der tages forbehold for eventuelle moms- og afgiftsreguleringer, olieprisstigninger samt for trykfejl.

Afbestilling på grund af sygdom
Hvis du har tegnet sygeafbestillingsforsikring gennem dit private forsikringsselskab og må aflyse rejsen på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, skal du kontakte dit forsikringsselskab, som vil refundere rejsens pris i henhold til selskabets betingelser. Det er den rejsendes eget ansvar at tegne en gyldig afbestillingsforsikring.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring
Ved afbestilling hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring ved privat forsikringsselskab, gælder følgende: – Ved afbestilling senest 61 dage før afrejse tilbagebetaler Bornholm – med fly  det  indbetalte beløb med fradrag af et gebyr svarende til det indbetalte depositum. Sker afbestillingen senere end 61 dage før afrejsen har Bornholm – med fly ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.